ZORG

ZORG De Bilter

Ik ben juf Lieve.

 

 

Als zorgcoördinator werk ik nauw samen met het CLB. De directeur en ik zitten op regelmatige tijdstippen samen om grote en kleine problemen te bespreken. Indien nodig leg ik contacten met ouders, externe begeleiders zoals logopedisten, kinesitherapeuten, GON-begeleiders,... enz.

 

Op regelmatige basis neem ik leestoetsen af en ik coördineer de spelling- en rekentoetsen in elke klas. Deze worden tijdens een overleg met de directie en de klasleerkracht geëvalueerd. We bespreken de aanpak van leerlingen die extra aandacht vragen, zowel kinderen met beperkte als kinderen met meer mogelijkheden. We noteren relevante gegevens in het individuele leerlingendossier.

 

Ik krijg de kans navormingen te volgen rond het thema “zorg”. De info speel ik dan door aan het leerkrachtenteam tijdens onze maandelijkse personeelsvergadering.

 

Als zorgjuf bied ik tijdens het lesgebeuren vooral ondersteuning aan de leerlingen uit de lagere leerjaren bij wie een bepaald onderdeel van taal of rekenen moeilijk loopt. Dit kan in de klas of met een groepje leerlingen in de zorgklas.

 

Ik ben de voorzitter van het Leerlingenparlement en vergader elke maand over zaken die de school aanbelangen. We praten o.a. over: de speelplaatsregels die nodig zijn om het voor iedereen aangenaam te maken; over leuke activiteiten die we met de hele school kunnen doen,... enz.

Ik coördineer ook klasoverschrijdende activiteiten gedurende het schooljaar: Dag van de sportclub, Sinterklaasgebeuren, Carnavalsgebeuren, ...enz.

 

Ik ben ook de sportgangmaker op school: ik leg contacten met Stichting Vlaamse Schoolsport (kortweg SVS) zodat elke klas ook op sportief vlak extra wordt uitgedaagd.

 

Mijn grootste zorg is wel dat elk kind zich goed voelt. Daarom kijk en luister ik of kinderen zich goed in hun vel voelen, want dat vinden wij op school heel belangrijk. Af en toe heb ik een (zorg)babbel met een leerling. Dat kan deugd doen en het helpt om kinderen zo goed mogelijk op te volgen. Ze moeten zich veilig en fijn voelen op onze school.

 

Daarom neem ik ook de organisatie van de speelplaatsbegeleiding op me. Ik probeer elke middag middaganimatie te voorzien. Samen met het Leerlingenparlement zoek ik naar leuke activiteiten die we met een hele groep kinderen kunnen spelen/doen, met als doel dat de leerlingen zich amuseren op de speelplaats om zo het pesten proberen tegen te gaan.