L5

L5 - Juf Petra

 

 

Mijn naam is Petra, ik ben de juf van het vijfde leerjaar. Elke dag opnieuw sta ik enthousiast klaar om jullie kind te (w)onderwijzen!

Het vijfde leerjaar is geen gemakkelijk, maar wel een boeiend en leerrijk jaar!

Nederlands

We zetten Tijd voor Taal Accent voort, zowel voor spelling als voor taal.

Bij taal ligt de nadruk vooral op het opzoeken van informatie uit een tekst, leggen van verbanden (oorzaak en gevolg), maken van eenvoudige schema’s, …

Ook taalbeschouwing komt aan bod : hier behandelen we de woordsoorten en zinsleer.

Na elke thema volgt een toets lezen, een toets taalsystematiek en af en toe een toets luisteren, spreken of schrijven.

Voor spelling doen we elke week een woordpakket en gaat de aandacht ook uit naar de werkwoordspelling.

Elke vrijdag zal er een dictee afgenomen worden.

Na enkele weken zal het Controledictee alle voorgaande pakketten herhalen.

 

Wiskunde

We gebruiken Rekensprong plus .

In het 5de leerjaar wordt er een redelijk ‘stevig’ pakket verwerkt o.a. percent, breuken, kommagetallen, oppervlakte en omtrek van vlakke figuren, hoeken meten en tekenen, …

Wekelijks krijgen de leerlingen een toets van de voorbije 5 lessen.

 

WO

We gebruiken zoals in de voorgaande jaren Mundo.

We doorlopen 9 verschillende thema’s

Evaluatie na een thema : open en gesloten boektoets.

 

Frans

In het 5de leerjaar wordt voor het eerst 3 lesuren per week Frans gegeven.

We gebruiken de methode En Action, waarbij de nadruk ligt op spreken en luisteren.

In elke unité komt een tekst aan bod mét woordjes en spraakkunst

Het is belangrijk om deze nieuwe leerstof regelmatig in te oefenen en te herhalen!!!

Na elke unité worden 2 toetsen afgenomen, waarbij ook de vaardigheden zoals spreken en luisteren worden getest. Na 4 unités doen we een herhalingstoets.

 

Muzische Vorming

Wekelijks hebben we 3 uren muzische vorming waarbij de vaardigheden beeld, muziek, drama, beweging en media mekaar afwisselen of integraal gegeven worden.

 

Onze lichamelijke conditie houden we op peil tijdens de wekelijkse lessen lichamelijke opvoeding.

 

We nemen ook deel aan verschillende boeiende uitstappen.

 

Kortom, het vijfde leerjaar is geen gemakkelijk, maar wel een boeiend en leerrijk jaar!