L3

L3 - Juf An

Juf An

Hallo, ik ben juf An en ik geef les in het 3de leerjaar. Mijn deur staat altijd open voor de kinderen en de ouders. Ik ben in 2007 afgestudeerd en ik sta nog altijd met heel veel enthousiasme voor de klas. Ik wil de kinderen de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen.

 

 

Welbevinden

Één van de belangrijkste dingen in het leven is je goed voelen, je thuis voelen. Daarom probeer ik ook in mijn klas elk kind zich thuis te laten voelen. Een luisterend oor aanbieden kan al veel betekenen.

 

Varia

 

Om de 3 jaar gaan we samen met het 4de en het 5de leerjaar op sportklassen in Kattevenia. De kinderen maken kennis met bekende en minder bekende sporten. Dit is een week om nooit te vergeten!

 

Wat kan je allemaal in mijn klas verwachten?

 

Wiskunde

Wij werken met de methode ‘Rekensprong plus’. Hier leren ze al tot 1000 tellen. We leren hier veel nieuwe dingen: cijferen, breuken, vlakke figuren onderzoeken en we breiden uit tot de kilometer.

Ik maak wekelijks een toets van de lessen die we de week ervoor gezien hebben, zodat de leerstof goed wordt bijgehouden.

 

Nederlands

‘Tijd voor taal accent’ is onze methode van Nederlands. In de lessen Nederlands gaan we a.d.h.v. leuke thema’s leren, ervaren en ontdekken hoe de Nederlandse taal in elkaar zit. Vaardigheden zoals creatief schrijven, luisteren, begrijpend en technisch lezen komen ook veelvuldig aan bod.

Er is ook een aparte methode voor spelling. Hier leren de kinderen de spellingsregels gebruiken. Elke week krijgen ze een dictee om hun geleerde kennis toe te passen.

 

Wereldoriëntatie

Sinds enkele jaren gebruiken we voor wereldoriëntatie de methode ‘Mundo’. A.d.h.v. 9 thema’s gaan we de natuur op een speelse manier onderzoeken, de geschiedenis bestuderen, een kijkje nemen in de maatschappij en nog zo veel meer.

 

Initiatie Frans

Enkele keren in de maand leren we al een beetje Frans, m.b.v. Pistache. Wij werken volgens het principe: horen – begrijpen – spreken. Wij bieden dan basiswoordenschat aan in een begrijpelijke context.